Προσφορές

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Te.C.A.R.

Αγοράστε τώρα οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευές Te.C.A.R. με τα τροχήλατα τους σε απίστευτες τιμές!!

ΤRC 150: € 7.200 με το ΦΠΑ 24%

ΗC TRC 180: € 8.000 με το ΦΠΑ 24%

ΗC TRC: € 9.200 με το ΦΠΑ 24%

TRC 300: € 9.500 με το ΦΠΑ 24%

TRC 500: € 10.500 με το ΦΠΑ 24%

 

Χαρακτηριστικά συσκευών:

             TRC 150

TRCr- Ισχύς: 150 Watt

- Συχνότητα: 480 KHz

- Χωρητική & Αντιστατική εκπομπή

- Συνεχή, Παλμική & Στατική εκπομπή

- Δυνατότητα αυτοκόλλητου ουδέτερου ηλεκτροδίου

- Έτοιμες παθολογίες με έγχρωμες απεικονίσεις & Ελληνικό μενού

- 6 κεφαλές (3 ανά τρόπο εκπομπής)

- Τροχήλατο

 

          HC TRC 180

IMG_1509- Ισχύς: 180 Watt

- Συχνότητα: 480 KHz

- Χωρητική & Αντιστατική εκπομπή

- Συνεχή & Παλμική εκπομπή

- Δυνατότητα αυτοκόλλητου ουδέτερου ηλεκτροδίου

- Έτοιμες παθολογίες με έγχρωμες απεικονίσεις & Ελληνικό μενού

Νέο Comfort View Act Probe με απεικόνιση θερμοκρασίας, αντίστασης & ρύθμισης έντασης από το probe!

- 2 κεφαλές διαφορετικής διαμέτρου, νέας γενιάς χωρητικής & αντιστατικής εκπομπής

- Τροχήλατο

 

          HC TRC 

IMG_1509- Ισχύς: 300 Watt

- Συχνότητα: 480 KHz

- Χωρητική & Αντιστατική εκπομπή

- Συνεχή & Παλμική εκπομπή

- Δυνατότητα αυτοκόλλητου ουδέτερου ηλεκτροδίου

- Έτοιμες παθολογίες με έγχρωμες απεικονίσεις & Ελληνικό μενού

Νέο Comfort View Act Probe με απεικόνιση θερμοκρασίας, αντίστασης & ρύθμισης έντασης από το probe!

- 2 κεφαλές διαφορετικής διαμέτρου, νέας γενιάς χωρητικής & αντιστατικής εκπομπής

- Τροχήλατο

 

              TRC 300

TRCr

- Ισχύς: 300 Watt

- Συχνότητα: 480 KHz

- Χωρητική & Αντιστατική εκπομπή

- Συνεχή, Παλμική & Στατική εκπομπή

- Δυνατότητα αυτοκόλλητου ουδέτερου ηλεκτροδίου

- Έτοιμες παθολογίες με έγχρωμες απεικονίσεις & Ελληνικό μενού

- 6 κεφαλές (3 ανά τρόπο εκπομπής)

- Τροχήλατο

 

            TRC 500

TRCr

- Ισχύς: 500 Watt

- Συχνότητα: 480 KHz

- Χωρητική & Αντιστατική εκπομπή

- Συνεχή, Παλμική & Στατική εκπομπή

- Δυνατότητα αυτοκόλλητου ουδέτερου ηλεκτροδίου

- Έτοιμες παθολογίες με έγχρωμες απεικονίσεις & Ελληνικό μενού

- 6 κεφαλές (3 ανά τρόπο εκπομπής)

- Τροχήλατο