Συσκευές Shockwaves

SW-8 PHYSIO, GBL Κίνας

HC Clinic SWT, Pagani Ιταλίας

HC SWT

Opera Expert, Pagani Ιταλίας

Κέντρα Θεραπείας