Αυτόματοι Απινιδωτές (AED)

Reanibex 200, Osatu/Bexen Ισπανίας

Reanibex200

HeartSave AED, Primedic Γερμανίας

primaed

HeartSave AED-M, Primedic Γερμανίας

primaedm

IPAD, Progetti Ιταλίας

nf1200