Γυναικολογία

Υπερηχοτομογράφοι

dp20

Κολποσκόπια

ac2311-2

Καρδιοτοκογράφοι

fc700

Κρυοπηξία

cryo-s electric

Χειρουργικές Διαθερμίες

lbd120wn

Γυναικολογικές έδρες

14655

Πλάγιος Φωτισμός

Luxiflex-1-510x510