Διαγνωστικοί Υπερηχοι

SL-3, SONOPTEK Κίνας

sl31

DP-10, Mindray Κίνας

dp10_lar