Εργομετρικά Ποδήλατα

Premium 400, Techmed Γαλλίας

Physio 400, Techmed Γαλλίας

PHYSIO400

Cardio 400, Techmed Γαλλίας

CARDIO400

Physio 600, Techmed Γαλλίας

PHYSIO600

Cardio 600, Techmed Γαλλίας

CARDIO600