Καρδιολογία

Υπερηχοτομογράφοι

MyLab60CV-8330918000_Rev04

Συστήματα Δοκιμασίας Κόπωσης

system-cubestress-HD-xr450-MIT

Καρδιογράφοι

600g

Απινιδωτές

REANIBEX800

Holter Ρυθμού

ecgholter

Holter Πιέσεως

am100

Monitor Ιατρείου ECG & NIBP

m7000

Πιεσόμετρα

riesterprecisa

Στηθοσκόπια

3.100200jpg

Εξοπλισμός ιατρείου

14923