Μεταλλικά Τραπεζάκια

Επικλινες

Ελληνικής Κατασκευής

 • Τροχήλατο
 • Με μεταλλικό σκελετό
 • Επικλινές
 • Διαστάσεις 40 x 50 x 90cm
 • Διατίθεται σε διαμορφώσεις
  • Δύο ράφια μελαμίνης
  • Ένα συρτάρι και ένα ράφι μελαμίνης

χρωμιου

Ελληνικής Κατασκευής

 • Τροχήλατο
 • Με σκελετό χρωμίου
 • Διαστάσεις 40 x 50 x 90cm
 • Διατίθεται σε διαμορφώσεις:
  • Δύο ράφια μελαμίνης
  • Ένα συρτάρι και ένα ράφι μελαμίνης
  • Δύο συρτάρια μελαμίνης
  • Τρία ράφια μελαμίνης (ύψος 100cm)
  • Ένα συρτάρι και δύο ράφια μελαμίνης (ύψος 100cm)
  • Δύο συρτάρια και ένα ράφι μελαμίνης (ύψος 100cm)