Μεταχειρισμένοι Υπερηχοτομογράφοι Καρδιολογικής Χρήσης (CARDIO)

MyLab60, Esaote Ιταλίας

MyLab60CV-8330918000_Rev04