Μεταχειρισμένοι Υπερηχοτομογράφοι Γυναικολογικής/Μαιευτικής Χρήσης (OBG)

Imagic Maestro, Kontron Γαλλίας

Maestro1