Μεταχειρισμένοι Υπερηχοτομογράφοι Γυναικολογικής/Μαιευτικής Χρήσης (OBG)

Imagic Maestro, Kontron Γαλλίας

Maestro1

Imagic Maestro 4D, Kontron Γαλλίας

Maestro1