Μεταχειρισμένοι/DEMO Υπερηχοτομογράφοι

Γενικής Χρήσης (CARDIO/VASC/OBG/GP)

MyLab60CV-8330918000_Rev04

Καρδιολογικής Χρήσης (CARDIO)

MyLab60CV-8330918000_Rev04

Γυναικολογικής/Μαιευτικής Χρήσης (OBG)

Maestro1

Φορητοί Υπερηχοτομογράφοι

Agile CV-LR