Οξύμετρα

MD600P/630P, Comdek Ταϊβάν

md630p

PalmSAT 2500A, Nonin Η.Π.Α.

palmsat2500

OXY-3, GIMA Ιταλίας

oxy3

ONYX Vantage 9590, Nonin Η.Π.Α.

Nonin_OnyxVantage_9590