Οφθαλμοσκόπια

E-Scope Ophtalmoscope, Riester Γερμανίας

riester-e-scope-opht-white_1

Ri-ScopeL2 Opthalmoscope, Riester Γερμανίας

ri_scope_L_ophthalmoscope_L2_