Σετ Ωτο-Οφθαλμοσκόπιο

E-Scope Diagnostic Kit, Riester Γερμανίας

riester-e-scope--diagnostic-set-