Συσκευές Παθητικής Κινητοποίησης (C.P.M.)

YTK-F, Κίνας

ytk

Fisiotek3000E, Rimec Ιταλίας

fisiotek 3000 E

Fisiotek 3000G, Rimec Ιταλίας

fisiotek 3000 E

Fisiotek 3000GS, Rimec Ιταλίας

fisiotek 3000 E

Fisiotek 3000TS, Rimec Ιταλίας

fisiotek 3000 TS

Fisiotek LT, Rimec Ιταλίας

FisiotekLT

Fisiotek HP2, Rimec Ιταλίας

FisiotekHP2