Συσκευές IPL

IPL Aphrodite Compact, Pagani Ιταλίας

untitled

IPL Aphrodite, Pagani Ιταλίας

untitled

Decolight Compact, Decomedical Ιταλίας

decolightportable

Decolight, Decomedicai Ιταλίας

decolight2