Συσκευές Shockwaves

SW-8 PHYSIO, GBL Κίνας

HC SWT R, Pagani Ιταλίας

HC SWT

HC Clinic SWT, Pagani Ιταλίας

HC SWT

Opera Expert, Pagani Ιταλίας

Κέντρα Θεραπείας