Συσκευές Tecar

Tower TRC, Pagani Ιταλίας

trc-tower

PhysioThecar Classic, Pagani Ιταλίας

PhysioThecar, Pagani Ιταλίας

Layout 1

HC TRC 180, Pagani Ιταλίας

Catalogo Healthcare ING per pdf

Opera TRC 150+, Pagani Ιταλίας

HC TRC, Pagani Ιταλίας

Catalogo Healthcare ING per pdf

Opera TRC, Pagani Ιταλίας

Κέντρα Θεραπείας