Συσκευή Κρυοθεραπείας – Υπερθερμίας

Cryo-T Shock, Pagani Ιταλίας

Cryo T-shock-6