Συσκευή Rebox

Η θεραπευτική μέθοδος του Rebox είναι η Διαδερμική Διόρθωση της Τοπικής Οξέωσης (Transcutaneous Correction of Local Acidosis) (TCLA). Αυτή η μέθοδο θεραπείας χρησιμοποιείται από το 1985.

Πολλές οξείες και χρόνιες παθήσεις & τραυματισμοί συνοδεύονται από τοπική οξέωση στο ιστό. Οι αλλαγές στο μικροπεριβάλλον των ιστών συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα πόνο, οίδημα και μυϊκή σύσπαση.

Η βασική «φιλοσοφία» και μέθοδος θεραπείας του Rebox φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί: ο ασθενής κρατάει ένα κυλινδρικό ηλεκτρόδιο (ΑΝΟΔΟΣ) και το δεύτερο –ενεργό- ηλεκτρόδιο τύπου βελόνας (ΚΑΘΟΔΟΣ) εφαρμόζεται στη περιοχή θεραπείας.

electrolysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συσκευή παράγει παλμικό συνεχές DC ρεύμα τετράγωνης μορφής. Καταγράφεται επίσης η μέση τιμή του ρεύματος.

Όλα τα θετικά ιόντα (κυρίως K+, Ca++ και Na+) προσελκύονται από το επιπλέον κυτταρικό υγρό στη κάθοδο. Μετά από πολύ λίγο χρόνο, προκαλείται μυϊκή χαλάρωση, ειδικά χάρη στα ιόντα ασβεστίου.

Χάρη στην ηλεκτρόλυση, τα μόρια του νερού που υπάρχουν στο επιπλέον κυτταρικό υγρό διαλύονται σε υδρογονούχα θετικά ιόντα και σε OH αρνητικά ιόντα υδροξειδίου σύμφωνα με την χημική αντίδραση της εικόνας. Εφόσον τα ιόντα υδρογόνου φεύγουν από τον ιστό και μεταφέρονται στον περιβάλλοντα αέρα, και τα ιόντα υδροξειδίου μαζί με ιόντα K+ και Na+ δημιουργούν υδροξείδια NaOH και KOH, έχουμε τοπική αλκαλοποίηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δραματική μείωση του πόνου. Η ακτίνα δράσης, έχει βρεθεί μετά από έρευνες, ότι είναι περίπου 1.5 cm, άρα η περιοχή θεραπείας είναι περίπου 1.5 cm γύρω από το ενεργό ηλεκτρόδιο – probe.

normaltissue

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από 2-3 δευτερόλεπτα εφαρμογής δημιουργείται ισορροπία και το ρεύμα παραμένει συνεχές, αλλά μόνο αν εφαρμόζουμε σε φυσιολογικό ιστό χωρίς πρόβλημα.  Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να προσχωρήσει 1-2 cm πιο μακριά για να αλλάξει σημείο θεραπείας. Η καμπύλη μέση τιμής ρεύματος προς χρόνο για φυσιολογικούς ιστούς φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. Ο σταυρός δείχνει τον ιδανικό χρόνο για το τέλος της θεραπείας.

Αν υπάρχει πρόβλημα στον ιστό, θα έχουμε άλλα χαρακτηριστικά. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται 4 παραδείγματα. Αυτό μας δείχνει ότι το Rebox έχει και διαγνωστική αξία.

pathologic

 

 

 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος TCLA, έχει 3 βασικές δράσεις:

Αναλγησία
Μυϊκή Χαλάρωση
Βελτίωση του κυκλοφορικού

Αυτά τα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από λίγα λεπτά θεραπείας. Η θεραπεία μπορεί να επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα αν χρειάζεται. Ο συνολικός αριθμός συνεδριών και ο χρόνος κάθε συνεδρίας εξαρτάται από την παθολογία. Μια τυπική συνεδρία διαρκεί 5-10 λεπτά και ένας επαρκής αριθμός είναι 4-5 την εβδομάδα, σε π.χ. οξείς τραυματισμούς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ρεύμα: Τετράγωνο συνεχές
  • Συχνότητα παλμού: 2 – 4 kHz
  • Εύρος Παλμού: 100 – 300 microseconds
  • Τροφοδοσία: 5 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες