Συστήματα Δοκιμασίας Κόπωσης

cubestress lite HD+, Cardioline Ιταλίας

system-cubestress-HD-xr450-MIT