Συσκευές Υψίσυχνων Ρευμάτων

High Frequency, Decomedical Ιταλίας

High Frequency Portable, Decomedical Ιταλίας

 

F-806, Weelko Ισπανίας

F-803, Weelko Ισπανίας