Φορητοί Ηλεκτροδιεγέρτες

BioMed Revive, BMS Αμερικής

TensTem Eco Basic, SCHWA-MEDICO Γερμανίας

QUADSTAR II, BMS Αμερικής

QSII_2

Fisiostim Professional, ML Ιταλίας

FisioStim-Professional-Device