Φορητοί Υπερηχοτομογράφοι

Imagic Agile, Kontron Γαλλίας

Agile CV-LR

MyLab Five, Esaote Ιταλίας

MyLabFive_8330886000_RevC_1110_lowres-8