Χειρουργικές Διαθερμίες

Μονοπολικές

lbd080dn

Διπολικές

lbd120wn

Αναρρόφηση Καπνού

diatermo se