Ωτοσκόπια

E-Scope Otoscope, Riester Γερμανίας

riester-e-scope-oto

Ri-ScopeL3 Otoscope, Riester Γερμανίας

riester-ri-scope-l3-led-otoscope-35v-bd0