Διαθερμίες Βραχέων Κυμάτων

DX-500 Classic, Pagani Ιταλίας

Foto DX def

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX-500 Mono, Pagani Ιταλίας

Foto DX mono