Συσκευές Shockwaves

SW-5B, Κίνας

INTELECT PULS, Κίνας

STAR WAVE R, Pagani Ιταλίας

HC SWT R, Pagani Ιταλίας

HC SWT

Opera Expert, Pagani Ιταλίας

STAR WAVE F, Pagani Ιταλίας