Φορητά Κρεβάτια Θεραπείας-Μασάζ

359, Ισπανικής προέλευσης

359 XL, Ισπανικής προέλευσης

359 Μ1, Ισπανικής προέλευσης

579 XL, Ισπανικής προέλευσης