Ηλεκτροθεραπείες

Master 2, Pagani Ιταλίας

Tower 2Stim, Pagani

elettro-tower-300x273

Tower 4Stim, Pagani

elettro-tower-300x273

HC Unistim, Pagani Ιταλίας

unistimbianca

Opera Infinity, Pagani Ιταλίας

STAR Infinity, Pagani Ιταλίας

STAR Infinity Fix, Pagani Ιταλίας