Ηλεκτροθεραπείες

Master 1, Pagani Ιταλίας

roland1_et

Master 2, Pagani Ιταλίας

roland1_et

Tower 2Stim, Pagani

elettro-tower-300x273

Tower 4Stim, Pagani

elettro-tower-300x273

HC Unistim, Pagani Ιταλίας

unistimbianca

HC Unistim 2, Pagani Ιταλίας

unistimbianca

HC Unistim Fix, Pagani Ιταλίας

unistimbianca

Opera Infinity, Pagani Ιταλίας

Opera Infinity Fix, Pagani Ιταλίας