Μεταλλικά Τραπεζάκια

Μεταλλικό, Ελληνικής προέλευσης

Χρωμίου, Ελληνικής προελεύσης

CM 122, Ισπανικής προέλευσης

CM 28, Ισπανικής προέλευσης

A4484, Ισπανικής προέλευσης

CP 11E, Ισπανικής προέλευσης

CV 71E, Ισπανικής προέλευσης

CV 72E, Ισπανικής προέλευσης