Μαγνητικοί Διεγέρτες

STAR Biostim, Ιταλίας

PM ST NEO, Κίνας

PM ST NEO+, Κίνας

EMSlim Nova 2, Κίνας

HiEMT MAX 3 L, Κίνας

HiEMT Max 3, Κίνας