Μαγνητικοί Διεγέρτες

EMSlim 2, Κίνας

EMSlim Nova 2, Κίνας

HiEMT MAX 3 L, Κίνας

HiEMT Max 3, Κίνας

TESLA WAVE Κίνας