Θεραπευτικό Γυμναστήριο

Διάδρομοι Μεταβλητού Δαπέδου

Εργομετρικοί Διάδρομοι

CARDIO200

Εργομετρικά Ποδήλατα

PHYSIO400

Αεροϋδραυλικές Συσκευές

AP06_quadricepsischios_1305468681

AirBands BFR

Τροχαλίες/Πάγκοι

19101_speed-pulley-50kg_clipped_P_03

Εργόμετρα χεριών

PHYSIO700