Συσκευές Παθητικής Κινητοποίησης (C.P.M.)

YTK-F, Κίνας

YTK-F Touch, Κίνας

CPM W Καρπού, Κίνας

CPM F Δακτύλων, Κίνας

CPM E Αγκώνα, Κίνας

CPM SE Ώμου – Αγκώνα, Κίνας