Καρέκλες-Κρεβάτι ρυθμιζόμενου ύψους, ηλεκτρικές

3673, Ισπανικής προέλευσης

2232A, Ισπανικής προέλευσης

2246A, Ισπανικής προέλευσης

2246C, Ισπανικής προέλευσης

C3571/2, Ισπανικής προέλευσης

C3567/8, Ισπανικής προέλευσης