Θερμικό Σοκ – Λιπόλυση

HC Cryo-T Shock, Pagani Ιταλίας

Cryo T-shock-6