Συσκευές Υψίσυχνων Ρευμάτων

High Frequency, Ιταλίας

F-806, Ισπανίας (Κίνα)

F-803, Ισπανίας (Κίνα)

Β671, Κίνας