Συσκευές Υψίσυχνων Ρευμάτων

High Frequency, Decomedical Ιταλίας

F-806, Weelko Ισπανίας

F-803, Weelko Ισπανίας

Β671, Κίνας