Διπολικές Χειρουργικές Διαθερμίες

Microfix 120W, LEM Ιταλίας

lbd120wn

Microfix 160W, LEM Ιταλίας

lbd120wn

Microfix 200W, LEM Ιταλίας

micofixlbd200w

Διαθερμία Υψηλής Ισχύος SMT BM M, SMT Τσεχίας

SMT BMM AJ ofset.cdr