Καρέκλες-Κρεβάτι Σταθερού Ύψους

3560, Ισπανικής προέλευσης

C4371/2, Ισπανικής προέλευσης

C4367/8, Ισπανικής προέλευσης