Υπέρηχοι

SonoQuartz, Pagani Ιταλίας

Tower Sound, Pagani Ιταλίας

tower_us

HC Sound, Pagani Ιταλίας

Opera 1-Band, Pagani Ιταλίας

STAR 3-Band, Pagani Ιταλίας