Φυσικά Μέσα

Θερμοθεραπεία – Κρυοθεραπεία

Ηλεκτροθεραπείες

Υπέρηχοι

Συνδυασμένες Συσκευές

Συσκευές Laser

Συσκευές Te.C.A.R.

Συσκευές Shockwaves

Μαγνητικοί Διεγέρτες

Μαγνητοθεραπείες

Διαθερμίες

Φορητές Συσκευές

magnetXpro

Λοιπός Εξοπλισμός

krevatibares