Φυσικά Μέσα

Θερμοθεραπεία – Κρυοθεραπεία

Ηλεκτροθεραπείες

Υπέρηχοι

Συνδυασμένες Συσκευές

Συσκευές Laser

HPL NEW

Συσκευές Te.C.A.R.

Συσκευές Shockwaves

Μαγνητικός Διεγέρτης

Μαγνητοθεραπείες

cmp1

Διαθερμίες

Φορητές Συσκευές

magnetXpro

Λοιπός Εξοπλισμός

krevatibares