Ηλεκτρικά Κρεβάτια

2-SECTION ECO BASIC, Κίνας

2-SECTION ECO PLUS, Κίνας

17225_16

2 SECTION ECO PLUS EVO, Κίνας

14923, Inmoclinc Ισπανίας

14923

ELETTRA 1, Fisiotech Ιταλίας

GIOVE 1, Fisiotech Ιταλίας

3 SECTION ECO, Κίνας

C5557, Ecopostural Ισπανίας

C5557M46T13

AMALTHΕA, Fisiotech Ιταλίας

ELETTRA 3, Fisiotech Ιταλίας

C5521, Ecopostural Ισπανίας

C5521M47T10

GIOVE 3, Fisiotech Iταλίας

5-SECTION ECO BASIC, Κίνας

 

5-SECTION ECO PLUS, Κίνας

GIOVE 5, Fisiotech Ιταλίας

GIOVE 7, Fisiotech Ιταλίας

BOBATH TABLE BASIC, Κίνας

TILT CANOVA, Ferrox Ιταλίας

TILT RAFFAELLO, Ferrox Ιταλίας