Ηλεκτρικά Κρεβάτια

2-SECTION ECO BASIC, Κίνας

2-SECTION ECO PLUS, Κίνας

17225_16

14923, Inmoclinc Ισπανίας

14923

C3553, Ecopostural Ισπανίας

C3553

C5533, Ecopostural Ισπανίας

C5533M44T13

C7933, Ecopostural Ισπανίας

C7933

C3515, Ecopostural Ισπανίας

C5557, Ecopostural Ισπανίας

C5557M46T13

JORDAN F4E, RESI Τσεχίας

jordan-f4e

C5521, Ecopostural Ισπανίας

C5521M47T10

C7921, Ecopostural Ισπανίας

C7921

5-SECTION ECO BASIC, Κίνας

 

5-SECTION ECO PLUS, Κίνας

51283_1

C7930, Ecopostural Ισπανίας

C7930

JORDAN G6PLUS, RESI Τσεχίας

jordang6plus

C5531, Ecopostural Ισπανίας

C5531M47T01

C7931, Ecopostural Ισπανίας

C7931

BOBATH TABLE BASIC, Κίνας

TILT CANOVA, Ferrox Ιταλίας

TILT RAFFAELLO, Ferrox Ιταλίας