Η εταιρεία

Η εταιρεία Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1983 από τον Γεράσιμο Χριστοφιλόπουλο με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η εταιρεία αρχικώς δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας και Αποκάταστασης και ακολούθως επεκτάθηκε και σε υπόλοιπους τομείς (Διαγνωστική Καρδιολογία, Συστήματα ΜΕΘ, Ιατρικά Αναλώσιμα, Επεμβατική Καρδιολογία κλπ), με αποτέλεσμα σταδιακά να καθιερωθεί και να αναγνωρισθεί ως μια αξιόπιστη λύση στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία μας αυτά τα 32 χρόνια στον χώρο έχει συνεργαστεί με άνω των 9.400 πελατών του Ιδιωτικόυ Τομέα (Ιδιώτες Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Κλινικές, Αθλητικά Σωματεία κλπ) και 580 πελάτες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Δημόσια Νοσοκομεία, Ο.Τ.Α./ Κ.Α.Π.Η., Ασφαλιστικούς Φορείς κλπ)

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον με την μετεξέλιξη της λειτουργίας της με νέες συνεργασίες κατασκευαστικών οίκων, την χρήση νέων μέσων (ηλεκτρονικό εμπόριο), και την είσοδο σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος και Ευρώπης.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (SERVICE)

Δίνουμε τεράστια βαρύτητα στην υποστήριξη των πελατών μας, και για αυτό το λόγο, η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα service, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται συνεχώς στο εξωτερικό και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορεί να προκύψει.