Συσκευές Μαγνητοθεραπείας

Tower Mag, Pagani Ιταλίας

Magneto-Tower-300x276

Opera Synergy, Pagani Ιταλίας

CMP1 Plus, Pagani Ιταλίας

CMP2 Plus, Pagani Ιταλίας