Συσκευές Μαγνητοθεραπείας

Energy, Pagani Ιταλίας

roland1_mg

Tower Mag, Pagani Ιταλίας

Magneto-Tower-300x276

HC Biostim, Pagani Ιταλίας

biostimbianca

Opera Synergy, Pagani Ιταλίας

CMP1 Plus, Pagani Ιταλίας

cmp1

CMP2 Plus, Pagani Ιταλίας

cmp2