Σκαμπό

Σκαμπό, Ελληνικής προέλευσης

EscaC48, Ισπανικής προέλευσης

EscaC12, Ισπανικής προέλευσης

EscaC12 Resp, Ισπανικής προέλευσης

S2611, Ισπανικής προέλευσης

S4610, Ισπανικής προέλευσης