Σκαμπό

Σκαμπό, Ελληνικής προέλευσης

359TSR, Ισπανικής προέλευσης

359TCR, Ισπανικής προέλευσης

S2611, Ισπανικής προέλευσης

S4610, Ισπανικής προέλευσης

M9933B, Ισπανικής προέλευσης