Ισοκινητικό Δυναμόμετρο

Σειρά Genu, Ιταλίας

Σειρά Prima, Ιταλίας