Συσκευές RF

Mesobiolift, Ισπανίας

mySeKret, Ισπανίας

Πολυμηχανήματα με RF

WKB004, Ισπανίας (Κίνα)

       RF με Cavitation