Φορητές συσκευές

Basic Face, Ros’s Ισπανίας

Υψίσχυνα-Γαλβανικά-Θερμοθεραπεία-Ηλεκτροδιέγερση

High Frequency Portable, Decomedical Ιταλίας

Yψίσυχνα

P02, Weelko Ισπανίας

 

Yψίσυχνα

Mini Vapourel, Decomedical Ιταλίας