Εκδηλώσεις

Η εταιρεία μας θα λάβει μέρος:

28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018

Hotel Grand Hyatt, Λ.Ανδρέα Συγγρού 115, Αθήνα