Συσκευές Ηλεκτροβελονισμού

ES-160, ITO Ιαπωνίας

es160_3

AS Super 4, Schwa-Medico Γερμανίας

as-super4-digital